De groepsfoto hierboven werd genomen tijdens een werkbezoek in 2011 aan Bangladesh van Lut Adriaensens, onze voorzitter en Hugo Van Droogenbroeck, onze secretaris.
Beiden zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van onze onderwijsvisie en opleiding van de leraren. Zij staan samen op de foto met de kinderen en opvoeders van het tehuis in Ramkot, waarvan de meisjes door EIB gesteund worden.

Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2020

Corona: u vraagt zich af hoe het met de kinderen in Bangladesh is ?

We krijgen zopas bericht dat de situatie alarmerend is. Veel families komen naar onze school en smeken om bijstand. Home en school blijven dicht, wellicht tot september. De streek zit in de zone ROOD en we horen dat de piek nog moet komen.

EIB Nieuwsbrief juni 2020

Dernier bulletin d’informations

LETTRE D’INFO JUIN 2020

Corona : vous vous demandez comment vont les enfants au Bangladesh ?

Une information reçue très récemment nous indique que la situation est alarmante. De nombreuses familles viennent à notre école et implorent une assistance. L’orphelinat et l’école restent fermés, peut-être jusqu’en septembre. La région est en zone ROUGE et nous apprenons que le pic doit encore arriver.

EIB Lettre d’info Juin 2020