De groepsfoto hierboven werd genomen tijdens een werkbezoek in 2011 aan Bangladesh van Lut Adriaensens, onze voorzitter en Hugo Van Droogenbroeck, onze secretaris.
Beiden zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van onze onderwijsvisie en opleiding van de leraren. Zij staan samen op de foto met de kinderen en opvoeders van het tehuis in Ramkot, waarvan de meisjes door EIB gesteund worden.

Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2020

De covid-pandemie verhindert ons om naar Bangladesh te reizen. Wekelijks hebben we wel uitgebreid contact met onze projectpartners. Een rooskleurig eindejaar is het niet. Het weeshuis is al acht maanden dicht. De lagere school zal ten vroegste in januari mogen heropenen. In Bangladesh zijn naar schatting 42 miljoen kinderen nu verstoken van onderwijs (rapport UNICEF). We weten dat het een rampenscenario is voor de onbemiddelden. De kloof wordt steeds groter.

EIB Nieuwsbrief december 2020

Dernier bulletin d’informations

LETTRE D’INFO DéceMBRE 2020

La pandémie du covid nous empêche de voyager vers le Bangladesh. Nous avons cependant développé des contacts hebdomadaires suivis avec nos partenaires du projet. La fin de l’année est loin d’être rose. L’orphelinat est fermé depuis huit mois déjà. L’école primaire pourra rouvrir au plus tôt en janvier. Selon les évaluations, 42 millions d’enfants sont privés d’enseignement au Bangladesh (rapport de l’UNICEF). Nous savons que c’est un scénario de désastre pour les populations défavorisées. Les écarts se creusent de plus en plus.

EIB Lettre d’info décembre 2020