De groepsfoto hierboven werd genomen tijdens een werkbezoek in 2011 aan Bangladesh van Lut Adriaensens, onze voorzitter en Hugo Van Droogenbroeck, onze secretaris.
Beiden zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van onze onderwijsvisie en opleiding van de leraren. Zij staan samen op de foto met de kinderen en opvoeders van het tehuis in Ramkot, waarvan de meisjes door EIB gesteund worden.

Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

Scholen in Bangladesh zijn sinds 17 maart verplicht gesloten. De lockdown is ondertussen opgeheven in zowat alle sectoren want de economie moet terug aanzwengelen. Maar voor onderwijsinstellingen geldt de lockdown nog steeds. Wanneer ze zullen heropenen is nog onduidelijk. Zo ook onze school. Alle leerlingen zitten thuis.

EIB Nieuwsbrief september 2020

Dernier bulletin d’informations

LETTRE D’INFO SEPTEMBRE 2020

Le Bangladesh a fermé d ’autorité les écoles depuis le 17 mars. Entre-temps le lockdown est levé dans la plupart des secteurs car l’économie doit redémarrer. Mais dans les écoles le lockdown reste la plupart du temps d’application. Le moment de leur réouverture reste encore vague. C’est aussi le cas pour notre école. Tous les élèves sont à la maison.

EIB Lettre d’info septembre 2020