Jaarverslag 2011

Het activiteitenrapport 2011 weerspiegelt het 16de werkingsjaar van onze organisatie Education International, Belgium vzw (EIB).
EIB werd opgericht op 6 december 1995 en we werken sinds 1996 in Bangladesh. Dat eerste jaar was het behelpen en improviseren: we hadden alleen de oprichter van EIB ter plaatse maar verder hadden we niets: geen huis, geen opgeleide leraren (we kregen enkel hulp van een hindoevrouw die nooit les had gegeven), geen school (we gaven les op het strand), geen bankrekening, geen computer…
Maar we hadden wel een handvol kleine straatarme, verwaarloosde, hongerige kinderen en een beetje geld (donaties van personen uit België). JAARVERSLAG EIB 2011