Nieuwsbrief Bangladesh – nr 67 / 4de kwartaal 2012

Dank zij uw steun aan de school in Ramu (Bangladesh) kunnen we kinderen een geest van solidariteit meegeven. Dat steekt af tegen de spanningen die er afgelopen maanden waren in de streek waar wij werken. Daar leest u meer over in deze nieuwsbrief. Om deze problemen te voorkomen voeden we de kinderen in onze school in Ramkot – Ramu op in een geest van respect en verdraagzaamheid. Help ons dit werk verder te zetten met uw bijdrage.2012-4-Nieuwsbrief-67

Lettre d’information Bangladesh – nr 67 / 4me trimestre 2012

Grâce à notre support à l’école de Ramu (Bangladesh) nous pouvons donner aux enfants un esprit de solidarité. Un grand contraste avec les tensions dans la région où nous travaillons. Vous en lirez plus dans ce bulletin. Pour prévenir les problèmes, les enfants de l’école de Ramkot sont élevés dans l’esprit de respect mutuel et de tolérance.Lettre-Info-67-2012-4