Nieuwsbrief Bangladesh – nr 70 / 3de kwartaal 2013

Werkbezoek aan de school in Ramkot
Lut Adriaensens en Hugo Van Droogenbroeck van EIB zijn pas terug uit Bangladesh (Ramu, Ramkot). Ze werkten er met leerlingen, ouders, leraars en bestuurders van onze Jagat-Jyoti school, die u er mogelijk maakt. Ze controleerden er het goed gebruik van uw giften. Ook de samenwerking tussen weeshuis en school kwam uitgebreid aan bod.2013-3-Nieuwsbrief-70

Lettre d’information Bangladesh – n° 70 / 3me trimestre 2013

Visite de travail à l’école à Ramkot
Lut Adriaensens et Hugo Van Droogenbroek de l’EIB viennent de rentrer du Bangladesh (Ramu, Ramkot). Nous vous présentons un compte-rendu succinct de leur visite de travail de 7 semaines. Ils y ont travaillé avec des élèves, des parents, des enseignants et des administrateurs de notre école Jagat-Jyoti, qui existe grâce à vous. Ils y ont contrôlé le bon usage de vos dons. La collaboration entre l’orphelinat et l’école a également reçu toute leur attention.Lettre-Info-70-2013-3

Nieuwsbrief Bangladesh – nr 69 / 2de kwartaal 2013

Rampen in de textielindustrie in Bangladesh
Via de media hoorde u over de ramp waarbij 1.127 arbeiders het leven lieten. De kledingstukken van gekende kledingmerken worden voor een groot deel gemaakt in Bangladesh. Sinds jaren strijdt de Bengaalse bevolking voor rechtvaardige lonen en tegen mensonwaardige werkomstandigheden. Via onderwijs kunnen jongeren kennis opdoen, leren zelfstandig oordelen en opkomen voor hun rechten.2013-2-Nieuwsbrief-69

Lettre d’information Bangladesh – n° 68 / 1er trimestre 2013

La nouvelle année scolaire a commencé en janvier dans un bâtiment flambant neuf.
Mais le besoin en matériel est encore énorme : des étagères, cloisons, tableaux flexibles, tabourets… et du matériel pour rendre l’enseignement concret, des panneaux didactiques illustrés, des craies de couleurs, du papier dessin, des crayons pastel, des livrets de lecture et d’écriture, des encyclopédies pour enfants sur les plantes, les animaux, les sciences, etc. Les enfants fabriquent eux-mêmes certains outils pédagogiques, comme des réglettes de calcul en bambou.Lettre-Info-68-2013-1

Nieuwsbrief Bangladesh – nr 68 / 1ste kwartaal 2013

Start van het nieuwe schooljaar in Ramkot
Het nieuwe schooljaar ging in januari van start in een spiksplinternieuw schoolgebouw. Maar er is nog veel nood aan materiaal: rekken en wanden, flexibele borden, krukjes en materiaal om de lessen concreet te maken: didactische platen met afbeeldingen, kleurkrijt, tekenpapier, wasco’s, lees- en prentenboekjes, kinderencyclopedieën over planten, dieren, wetenschappen, en zo veel meer.2013-1-Nieuwsbrief-68

Jaarverslag 2013

Met het activiteitenrapport 2013 brengen we het 18de werkingsjaar in kaart van onze organisatie Education International Belgium, vzw (EIB).
In december 1995 werd EIB opgericht en sedert 1996 zijn we actief in Bangladesh. Dat eer-ste jaar was het behelpen en improviseren. We zijn van nul begonnen, gaven les op het strand… aan een handvol kleine arme, verwaarloosde, hongeri-ge kinderen die we letterlijk van ’t straat hebben geplukt. Het beetje geld kwam van vrienden in België. Zo konden we ons behelpen en later het startsein geven voor de uitbouw van een educatie-ve werking in één van de armste landen in Azië. JAARVERSLAG EIB 2013