Jaarverslag 2013

Met het activiteitenrapport 2013 brengen we het 18de werkingsjaar in kaart van onze organisatie Education International Belgium, vzw (EIB).
In december 1995 werd EIB opgericht en sedert 1996 zijn we actief in Bangladesh. Dat eer-ste jaar was het behelpen en improviseren. We zijn van nul begonnen, gaven les op het strand… aan een handvol kleine arme, verwaarloosde, hongeri-ge kinderen die we letterlijk van ’t straat hebben geplukt. Het beetje geld kwam van vrienden in België. Zo konden we ons behelpen en later het startsein geven voor de uitbouw van een educatie-ve werking in één van de armste landen in Azië. JAARVERSLAG EIB 2013