Nieuwsbrief Bangladesh – nr 69 / 2de kwartaal 2013

Rampen in de textielindustrie in Bangladesh
Via de media hoorde u over de ramp waarbij 1.127 arbeiders het leven lieten. De kledingstukken van gekende kledingmerken worden voor een groot deel gemaakt in Bangladesh. Sinds jaren strijdt de Bengaalse bevolking voor rechtvaardige lonen en tegen mensonwaardige werkomstandigheden. Via onderwijs kunnen jongeren kennis opdoen, leren zelfstandig oordelen en opkomen voor hun rechten.2013-2-Nieuwsbrief-69