Bangladesh is een republiek met een president en een eerste minister aan het hoofd van een democratisch verkozen parlement. Het land is nauwelijks 5 maal groter dan Belgi├ź maar telt 150 miljoen inwoners. Het is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld.

Het land werd onafhankelijk in 1971 na een erg brutale burgeroorlog tussen West-Pakistan (het huidige Pakistan) en Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh). Bangladesh kampt met een erg onstabiele politieke arena. Politiek geïnspireerde rellen en stakingen ontwrichten het degelijks leven. Verschillende militaire staatsgrepen hebben de geschiedenis van het land erg getekend. Alomtegenwoordige corruptie blijft een negatief effect hebben op economie, onderwijs en gezondheidszorg.

Bangladesh zit ingesloten tussen India (westen, noorden en noordoosten), Birma (zuidoosten) en de Golf van Bengalen (zuiden). 80 % van het land is een groot delta-gebied van stromen als de Ganges met jaarlijks grote overstromingen tot gevolg. Bangladesh heeft een tropisch klimaat.

Vlag Bangladesh