Lut Adriaensens


Voorzitter
Lutgarde (Lut) heeft een diploma leraar lager onderwijs en een bijzonder diploma buitengewoon lager onderwijs (BLO). Ze heeft heel wat pedagogische ervaring, ook in 3de wereldlanden, waaronder Rwanda (vrijwilligerswerk met getraumatiseerde kinderen) en professionele bijscholing lerarenopleiding van plaatselijke leerkrachten verbonden aan het EIB-programma in Bangladesh. Zij is nu met pensioen.

Catharina Barbier
Nathalie Van De Velde
Hugo Van Droogenbroeck

Secretaris
Hugo studeerde pedagogische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij was docent lerarenopleiding aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen en is actief in de onderwijsvakbond en de Oproep voor een Democratische School (OVDS). Hugo is sinds 2007 nauw betrokken bij het werk van EIB; als onderwijsexpert en adviseur lerarenopleiding. Hij reisde meermaals naar Bangladesh om leraren, verbonden aan het EIB-onderwijsprogramma, professionele bijscholing te geven. Beroepsmatig is hij met pensioen.

Karl Lambreghts

Karl is socio-cultureel werker en reeds van in de jaren ’70 actief in de derde-wereld-beweging. Hij bouwde ervaring op in het werken met jongeren, het beheer van non-profit-organisaties en het organiseren van fondsenwerving. Het EIB-secretariaat is bij hem thuis gevestigd. Beroepshalve werkt hij als verantwoordelijke van een dienstencentrum van het OCMW in Mechelen.