Jaarverslag 2013

Met het activiteitenrapport 2013 brengen we het 18de werkingsjaar in kaart van onze organisatie Education International Belgium, vzw (EIB).
In december 1995 werd EIB opgericht en sedert 1996 zijn we actief in Bangladesh. Dat eer-ste jaar was het behelpen en improviseren. We zijn van nul begonnen, gaven les op het strand… aan een handvol kleine arme, verwaarloosde, hongeri-ge kinderen die we letterlijk van ’t straat hebben geplukt. Het beetje geld kwam van vrienden in België. Zo konden we ons behelpen en later het startsein geven voor de uitbouw van een educatie-ve werking in één van de armste landen in Azië. JAARVERSLAG EIB 2013

Jaarverslag 2011

Het activiteitenrapport 2011 weerspiegelt het 16de werkingsjaar van onze organisatie Education International, Belgium vzw (EIB).
EIB werd opgericht op 6 december 1995 en we werken sinds 1996 in Bangladesh. Dat eerste jaar was het behelpen en improviseren: we hadden alleen de oprichter van EIB ter plaatse maar verder hadden we niets: geen huis, geen opgeleide leraren (we kregen enkel hulp van een hindoevrouw die nooit les had gegeven), geen school (we gaven les op het strand), geen bankrekening, geen computer…
Maar we hadden wel een handvol kleine straatarme, verwaarloosde, hongerige kinderen en een beetje geld (donaties van personen uit België). JAARVERSLAG EIB 2011