Particulieren, scholen, organisaties, gemeenten en bedrijven zorgen voor de fondsen van EIB.

U kan een gift doen op onderstaand rekeningnummer:

410-0655581-78
IBAN: BE 69-4100-6555-8178
BIC: KREDBEBB

van Education International Belgium vzw
Zwartkloosterstraat 66
2800 Mechelen

Met een permanente opdracht garandeert u mee een stabiel inkomen voor onze projecten.

Alle giften samen van één kalenderjaar vanaf 40 euro geven recht op een belastingsvermindering van 45 %.
U ontvangt hiervoor een fiscaal attest in maart van het daaropvolgend jaar.

Elke donateur krijgt vier keer per jaar de ‘Nieuwsbrief Bangladesh’ toegestuurd met informatie over onze hulpprogramma’s.