Begin jaren ‘90, tijdens zijn werk met Artsen zonder Grenzen (AzG) voor Birmaanse vluchtelingen in het zuiden van Bangladesh, werd Willy Legendre geconfronteerd met brutale discriminatie van vrouwen en meisjes in het land. Met de steun van enkele AzG-medewerkers richtte hij in 1993 een steunfonds op om 3 Bengaalse meisjes school te laten lopen. De idee voor Education International Belgium heeft toen vorm gekregen. De VZW werd opgericht in 1997.

Sindsdien werken vrijwilligers hier aan sensibilisering en verzamelen zij fondsen voor de steun aan weeskinderen in een tehuis in Ramkot en voor studiebeurzen om arme meisjes verder te laten studeren.

Sinds 2010 gaan twee vrijwilligers-onderwijsspecialisten van EIB twee keer per jaar naar Ramkot om begeleiding en hulp te bieden voor de start en de uitbouw van een lagere school. Die werd geopend op maandag 6 februari 2012. Jaarlijks wordt deze school verder uitgebouwd, telkens met een bijkomend leerjaar.