2013 is een woelig jaar geweest. Op 24 april 2013 stortte Rana Plaza in, dat drie kledingfirma’s herbergde in Savar, een voorstad van Dhaka. Hierbij lieten 1.132 werknemers het leven. Het is de grootste ramp in de kledingsector.
Deze en andere catastrofes hebben de mensonwaardige omstandigheden van de arbeiders van de kledingindustrie zijn aan het licht gebracht. Onder internationale druk zijn er maatregelen genomen om een sociale inspectie van de kledingfabrieken te op poten te zetten. De Europese en Amerikaanse afnemers wilden komaf maken met de smet op hun reputatie die deze slechte werkomstandigheden veroorzaakte.

Bangladesh is ’s werelds grootste exporteur van kleding na China en telt ongeveer 4500 kledingfabrieken. 80 % van de 3,6 miljoen werknemers zijn vrouwen. Het aandeel van textiel- en kledingproducten in de totale uitvoer van industrieproducten van Bangladesh is enorm groot: 76.6%. De industrie genereert jaarlijks ongeveer $ 22 miljard, waarmee het verreweg de grootste bron van inkomsten voor de overheid is.

Meer hierover kun je lezen op de pagina’s 17 en 18 van:JAARVERSLAG EIB 2013