Het ‘Jagat Jyoti Children Welfare Home’ (JJCWH) is een weeshuis voor arme (wees)kinderen, jongens en meisjes. ‘Jagat Jyoti’ is Sanskriet voor ‘Licht in de Wereld’.

Het weeshuis bevindt zich vlakbij Ramu, een streek in het zuiden van Bangladesh op de grens met Birma, bekend voor zijn magnifieke eeuwenoude boeddhistische tempels en kloosters. Het weeshuis werd in 1994 opgericht door ‘father Lupi’, een Italiaanse pater Xaveriaan.

EIB staat in de regio bekend voor de positieve resultaten van haar studenten.
Het bestuur van het weeshuis vroeg ons dan ook in 2008 mee te zorgen voor de financiële ondersteuning van de studies, de opvoeding en het welzijn van dertig meisjes in het weeshuis. We ondersteunen hen ook bij sportactiviteiten (karatedo, volleybal en voetbal voor meisjes) en culturele activiteiten (zang, dans en toneel).

Ook wanneer ze het weeshuis verlaten zorgt EIB voor financiële ondersteuning bij verdere studies.
Volg de evolutie in het weeshuis in onze nieuwsbrieven.