Education International Belgium vzw (EIB) is een pluralistische organisatie die zich actief inzet voor de bescherming van de Rechten van het Kind en de Rechten van de Vrouw. De VZW werkt vanuit het uitgangspunt dat onderwijs geen voorrecht is maar een recht, ook voor meisjes. EIB werd in 1995 opgericht en wordt geleid door een team van vrijwilligers.

EIB financiert en begeleidt de uitbouw van een lagere school in Ramkot. De school is verbonden met het weeshuis en wil aangepast kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan de kinderen van het weeshuis en arme kinderen uit de buurt.

EIB financiert ook jaarlijks de kosten van 60 meisjes uit het weeshuis. EIB zorgt ook voor de financiële ondersteuning van de verdere studies van deze meisjes.

In België organiseert de VZW de fondseninzameling en sensibiliseringscampgnes rond haar projecten. De VZW heeft een erkenning voor fiscaal aftrekbare giften en wordt daardoor gecontroleerd door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en door het ministerie van Financiën.

U kunt de concrete werking van EIB volgen in de nieuwsbrieven.